Dijous, 30 de maig de 2024
coronavirus: FAQS

Què es pot fer i què no en aquests moments a Catalunya?

176 preguntes amb resposta sobre la situació actual, tant pels que ja estem a la fase 1 com pels que continuen a la 0

NacióDigital 12 de maig de 2020 a les 17:56
Viure en estat d’alarma arreu del país | Nació Digital
Què es pot fer i què no a Catalunya en aquests moments? Coincidint amb el pas a la fase 1 de diverses regions sanitàries catalanes, Protecció Civil ha actualitzat el document amb les preguntes més freqüents que es poden fer aquests dies els ciutadans. Quan podré sortir del municipi? Si estic a la fase i vull quedar amb els amics, ho he de fer al carrer o a casa? Quines botigues obren? Per quins motius puc sortir? 

A continuació, 176 preguntes amb resposta. Recordeu que saltar-vos les restriccions decretades per fer front al coronavirus pot ser motiu de sancions més o menys greus, que poden arribar fins als 600.000 euros o l'any de presó en cas d'incompliments greus o reiterats.


Sobre mobilitat

1. Quins canvis hi ha en el confinament? Continua vigent l'estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l'exterior, que està limitada a activitats concretes. Des del 26 d’abril, està autoritzat el passeig als menors d'edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. I, des del 2 de maig, tenen autoritzat sortir a passejar i a fer activitat esportiva les persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Pel que fa a les regions sanitàries que ja estan en fase 1, des de l'11 de maig també s'ha autoritzat:

- La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma, sempre que no superin els 400 m2 de superfície, amb mesures de prevenció. Aquesta autorització substitueix la vigent des del 4 de maig, que requeria cita prèvia per comprar o rebre un servei (ja no es requereix).
- La reobertura de terrasses d’establiments d’hostaleria i restauració amb limitacions i  condicions de seguretat. Aquesta autorització s’afegeix a la vigent des del 4 de maig, que permet recollir menjar per emportar en els establiments de restauració i hostaleria, sense consum al local.
- Flexibilitzar diferents mesures socials, amb limitacions concretes, com ara grups de fins a 10 persones, l’autorització de vetlles, els enterraments i els actes de culte.
- L’obertura de biblioteques, museus, establiments d’actes i espectacles culturals i dels hotels i establiments turístics.
- La mobilitat general dins la regió sanitària per a les activitats autoritzades.


Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

2. Em puc moure dins del meu municipi? La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat i d’altres amb cita prèvia, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. També per passejar i fer esport. Sempre d’acord amb les condicions establertes en cada cas d’horari i nombre de persones.

El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho havia estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals. Actualment no hi ha cap municipi amb restriccions específiques diferents de la resta de municipis de Catalunya. 

3. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí? Sí, perquè ja no hi ha confinament específic en aquests municipis. Actualment estan en la mateixa situació que la resta de Catalunya quant a restriccions a la mobilitat i activitats.

4. Puc entrar i sortir del meu municipi? Si estàs en fase 0, només pots fer-ho per a les activitats previstes (compra d'aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats).

A les zones en fase 1, es permet sortir sempre dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

5. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària? No, excepte per causes justificades / de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, assistència sanitària, cura o atenció de persones amb necessitats i retorn al domicili.

6. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle? S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Es pot obtenir a través del web del Departament d’Interior. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

7. Puc anar a la meva segona residència? No està permès en la fase 0, però sí en la fase 1.

8. Puc anar a una segona residència si la meva parella hi té la residència habitual? No, només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

9. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili? Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú.

Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.

10. Al carrer, he de fer servir guants? No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

11. Al carrer, he de portar mascareta? No és obligatori al carrer, però és recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui, sobretot en espais tancats i al transport públic, on és obligatori. No és recomanable per a nens de 0 a 3 anys.

12. Puc anar al meu centre de treball? Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

13. Puc sortir a comprar quan vulgui? Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a 20 h.

14. Poden obrir els comerços? Sí, els que no superin els 400 m2 de superfície d’exposició i venda, amb condicions de seguretat (distància física de 2 metres amb altres persones, entre d’altres). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície.

15. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? No és recomanable, però sí que es permet l’acompanyament si és imprescindible.

16. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi? Sí, limitat a la regió sanitària, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili i en el mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Està especialment justificada la compra fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix domicili o es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes? Sí, però quan l’hi porteu, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

18. Què es recomana per anar a comprar? Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.


19. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva? En la fase 0, només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.

També es permet en general l’assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

En la fase 1, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives. No es recomana visitar les persones vulnerables. Cal evitar el contacte físic en general sobretot amb les persones més vulnerables.

20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells? Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Puc visitar els meus familiars dependents? Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

22. Sóc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir? Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

23. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA o altre trastorn que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho? Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat o diagnòstic del trastorn i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

24. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar? Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

25. Puc quedar amb gent al carrer, en un àmbit privat o en espais comunitàris? Només en la fase 1 es permeten grups màxims de 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb tercers hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establint mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

26. Puc portar els infants al parc? No, però els infants poden passejar amb un adult.

27. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular? Sí.

28. Puc baixar les escombraries en els horaris habituals? Sí.

29. Puc baixar les escombraries del meu veí? Sí, però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

30. Puc treure a passejar la meva mascota? Sí, per les necesssitats de l'animal. També en el marc del passeig i l'activitat física i esportiva individual. Sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

31. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer? Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

32. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili? Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

33. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar? Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

34. Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs? Sí, en l'activitat d'esport o passeig i a les franges horàries permeses, sempre que l'ajuntament no les hagi tancat per seguretat.

35. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual? Sí, si és un hort del qual es cullen productes necessaris per a la subsistència i es troba dins la mateixa regió sanitària. També, si és un hort on a més es tenen animals que s’han de cuidar.

Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver en segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.

En el cas d’horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments poden determinar restriccions específiques. L’Ajuntament de Barcelona ha determinat que se’n manté el tancament. Consulteu el vostre ajuntament en els altres municipis.

36. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars? En fase 0, individual. Les persones que visquin juntes en territori de fase 1 podran omplir totes les places d'un cotxe –sense el màxim de dues persones per fila de seients- i no cal que portin mascareta.


37. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars? En fase, 0, poden anar fins a dues persones per fila de seients en vehicles de fins a 9 places si tots utilitzen mascareta.

38. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa? Sí, també poden anar fins a dues persones per fila de seients en vehicles de fins a 9 places si tots utilitzen mascareta.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s'ha de respectar el límit de la meitat d’ocupació dels seients i 2 persones de peu per metre quadrat. 

39. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets? Sí, en fase 0 només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual. En fase 1, en les motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L en general, que tinguin dues places homologades (conductor i passatger), poden viatjar dues persones sempre que portin casc integral amb visera, o utilitzin mascareta o visquin al mateix domicili. L'ús de guants és obligatori pel passatger i pel conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l'ús compartit. Els guants de protecció dels motoristes estan admesos.

40. I dins de taxis i VTC? Fins a un màxim de dues persones per fila de seients. 

41. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...? No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran). En la fase 1 està permès per qualsevol persona però sense sortir de la regió sanitària.

42.Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar? En fase 0, omés per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies). En la fase 1, es permet sempre que es mantinguin les distàncies en cas de reunió.

43. Podem compartir cotxe per anar al metge? Sí, amb les limitacions d’ocupació màxima establertes (màxim de dues persones per fila de seients).

44. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina? Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

45. Puc anar a buscar un paquet a Correus? Sí, atès que el comerç postal està permès.

46. Funciona el transport públic? Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori l’ús de mascareta.

Es controlarà l’afluència als transports públics per limitar l’ocupació. Caldrà garantir la màxima distància possible entre usuaris a tots els espais. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.

47. Si veiem gent desobeint el confinament sense necessitat, es pot denunciar? Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

48. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer? Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

49. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic? En la fase 0 estan prohibides les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.

En el cas de mort per la Covid-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la Covid-19.

En la fase 1, s'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i higiene de mans.

50. Puc assistir a un acte de culte? En la fase 1, es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis. Es recomana fer servir mascareta i desinfectar abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent. Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. Es faran sevir catifes individuals
en el cas d’anar descalçats al terra, embossant degudament les sabates en un espai
previst específicament. En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’evitarà el contacte físic, la distribució de llibres o similar, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.

51. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar? Sí, però s'aconsella posposar-se si no és urgent.

52. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar? Sí, però s'aconsella posposar-se si no és urgent.

53. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)? Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els dies d'estat d'alarma no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

54. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc? Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.


55. Puc anar a donar sang? Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

56. Què passa si em caduca el DNI aquests dies? S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

57. I en el cas del carnet de conduir? La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

58. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV? Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

59. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior? Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

60. Puc assistir a un acte de culte? L’estat d’alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat.

Per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament, es recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte. Moltes comunitats religioses han previst l'atenció als fidels per mitjans no presencials a través de les múltiples plataformes i mitjans de comunicació o telemàtics existents.    

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

61. Estan obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars? 
Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments, inclosos els preparats.

62. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats? Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

63. Puc anar a bars i restaurants? A la fase 0, podeu anar a recollir menjar encarregat prèviament. A la fase 1 també es permet el servei en terrasses, prenent les mesures de seguretat corresponents.

64. Puc anar al cine o teatre? En la fase 0, estan obligats a tancar. Amb l'entrada de les properes fases, poden obrir, limitant l’aforament a un terç i mantenint distàncies de 2 metres de seguretat. I com a màxim s’estableix el límit de 200 persones en espais exterior i 30 en locals tancats.

65. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives? Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

66. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar? Estan obligats a tancar en fase 0. Les zones que estiguin en fase 1 poden tenir biblioteques obertes per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària i amb mesures de seguretat.

No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i llibres.

67. Estan oberts els hotels? Se n’havia decretat el tancament des del 27 de març inclòs. En la fase 1, poden obrir amb limitacions. Les zones comuns hauran de romandre tancades. No es permetrà l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i d’altres no imprescindibles per a l’hostatge. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. Sí que podran obrir restaurants i cafeteries propis per donar servei als clients allotjats.

Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies tot i que no hi estiguin allotjats.

68. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes? S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

69. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada? Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat.  No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

70. Es pot fer turisme actiu i de natura? En la fase 1, es pot fer per a grups màxim de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments, aquests només podran estar oberts en la zona de recepció i vestuaris si és el cas, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

71. Els centres comercials estaran oberts? Estan obligats a tancar.

72. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir? Sí, perquè poden oferir productes i serveis amb cita prèvia.

73. Clíniques veterinàries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

74. Perruqueries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

75. Ferreteries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

76. Botigues d’electrodomèstics? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

77. Botigues de recanvis? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

78. Immobiliàries i altres de similars? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

79. Notaries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

80. Botigues de cigarretes electròniques? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

81. Botigues de mòbils? Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

82. Locutoris? Poden continuar amb l’activitat de venda i/o reparació d’equips tecnològics i de telecomunicacions. En el cas que realitzin activitats pròpies de les infraestructures de pagament (com ara l’enviament de diners), també la podran continuar, sempre que puguin acreditar estar inscrits en el Registre d’agents d’entitats de pagament del Banc d’Espanya. La resta de serveis els poden oferir amb cita prèvia. 

83. Hípiques? Sí per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable. La resta d’activitats, amb cita prèvia o segons les condicions de pràctica esportiva individual o professional.

84. Tallers mecànics d’automoció? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

85. ITV? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia.

86. Empreses de lloguer de vehicles a particulars? S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

87. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional? Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

88. Llibreries i quioscos? Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

89. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar? Sí, tant l’entrega a domicili com recollida a l’establiment. 

90. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat? Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

91. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè? Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

92. Poden continuar les obres? Es permeten aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació, no hi hagi interferències amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges es produiran a l’inici i finalització de la jornada laboral.

També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, i la vigilància. Les obres a la via pública estan permeses.

93. I les protectores d’animals? Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

94. I els mercats municipals? Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

95. Botigues de begudes? Sí.

96. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir? A més del comerç per internet, per correspondència o telefònic, actualment també es permet la compra amb cita prèvia. 

97. Està permesa la compravenda entre particulars? No.

98. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada? Sí.

99. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir? No, perquè no es consideren un servei essencial.

100. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera? No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

101. Poden obrir els planters d’horta? Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària, inclosos els casos d’horts particulars per a l’abastiment propi o subsistència d’acord amb la pregunta 33.

102. Es pot treballar en una explotació forestal? Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

103. Està permesa la venda de bombones de butà? Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

104. Estan permeses les reparacions d’urgència? Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.

105. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris? Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

106. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris? Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús.

Sobre la sortida de nens i nenes al carrer

107. Des de quan poden sortir al carrer? Des del diumenge 26 d’abril, inclòs.

108. Quanta estona poden sortir? 1 hora al dia.

109. A quines hores poden sortir? Entre les 12 del matí i les 19 del vespre, però només una vegada al dia. Recomanem evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l’horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

110. On poden anar? Poden caminar al voltant del seu domicili fins a un 1 km de distància.

111. Poden anar als parcs, al bosc o a la platja? Sí, sempre que sigui dins d’1 km des del domicili i l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés.

112. En un poble o prop de la natura, es pot anar a passejar al bosc o al camp? Sí, sempre que sigui dins d’1 km des del domicili i l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés.

113. Es pot anar amb cotxe o transport públic fins al lloc de passeig? No, perquè la sortida és per passejar a peu.

114. Qui i com es pot fer la passejada? Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d’un únic adult. Com a màxim podeu anar l’adult i fins a 3 germans/germanes.

115. Cal portar alguna documentació? Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

116. Es pot sortir en cas de no trobar-se bé? No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de la casa té 37ºC o més.

117. Què es pot fer al carrer? Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. També es pot aprofitar per treure el gos a passejar.

118. Es pot anar amb bicicleta o patinet? Sí.

119. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans? No pots pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

120. Es pot anar a instal·lacions esportives? Sí, està permès anar a instal·lacions esportives a l’aire lliure.

121. Es pot aprofitar per berenar al carrer? No és recomanable menjar o beure al carrer. Sí que es pot beure si es necessita.

122. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar? No és recomanable que entrin a les botigues, però sí que es permet si és imprescindible.

123. Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar? Sí, poden xerrar una estona, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució. El grup pot ser de màxim 10 persones, sense que s’apliqui a persones que conviuen.

124. Poden abraçar o fer un petó als amics i amigues, o familiars amb qui es
trobin? 
Cal mantenir la distància amb les persones que no visquin al mateix domicili i evitar el contacte, és una mesura de protecció bàsica.

125. Poden anar a veure els avis o padrins? No és recomanable anar a casa dels avis o padrins. En tot cas, els grups podran ser de com a màxim 10 persones.

126. Al sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor? Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

127. Els germans petits, han d’anar amb cotxet? No és obligatori.

128. Si el menor té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna discapacitat, els passejos s’han de limitar a 1 hora? No, en aquest cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, es podrà sortir el temps que es necessiti.

129. Si tenen més de 13 anys, poden sortir a passejar? Els noies i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que els adults, perquè es considera que tenen autonomia per poder sortir a l’espai públic sense un adult. Per tant, poden gaudir del permís per passejar o fer pràctica esportiva individual com els adults, així com anar a comprar o a passejar el gos sense un adult. No poden acompanyar un adult, excepte per causes justificades.

Sobre activitat física no professional a l’aire lliure per a persones de 14 anys o més

130. A partir de quin dia puc sortir al carrer? A partir del dissabte 2 de maig.

131. Qui pot sortir? Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran.

132. Què puc fer? Esport a l’aire lliure i passejar. També activitats en instal·lacions esportives a l’aire lliure i en centres esportius, però amb cita prèvia. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

133. Amb qui es pot sortir a passejar? Es pot passejar individualment o acompanyat d’una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

134. Amb qui es pot sortir a fer esport? L’exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.

135. Per on es poden fer els passejos? Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 km del domicili habitual.

136. I la pràctica esportiva? Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i aquelles zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals. No està previst per a la pesca i caça esportiva.

137. Puc anar als parcs, al bosc o a la platja? Sí, tant a passejar com a fer esport individual, amb la limitació que no estigui a més d’1 km de casa en el cas del passeig i sempre que l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés per motius de seguretat.

138. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar? No, està expressament prohibit. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

139. Quines activitats esportives no professionals es poden practicar? Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l’esport col·lectiu. Només es permet l’esport per parelles en instal·lacions esportives quan no hi ha contacte i es compleixin les mesures de seguretat.

140. Puc anar amb la bicicleta? Sí, i altres mitjans individuals com patins, patinets o similars.

141. Puc fer ús d’instal·lacions esportives a l’aire lliure? Sí, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l’aforament del 30% de l’ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns. Només per a pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 m. Podrà accedir l’entrenador si és necessari i s’acredita. Menors i persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant. No es poden utilitzar piscines ni zones d’aigua. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. Respecteu les possibles restriccions establertes pels ajuntaments.

142. Puc fer ús d’instal·lacions i centres esportius? Sí, està permesa l’obertura de centres esportius públics i privats però amb limitacions. Cal cita prèvia i per torns. Per a pràctica esportiva individual, només es permet l’atenció a una persona per entrenador i per torn; si el centre té diversos entrenadors es podrà prestar el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors hi hagi, però en cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i cal respectar sempre la distància de seguretat de 2 m. No es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes.

143. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui? Sí, però si camines per la teva dreta sempre que puguis, et creuaràs amb menys gent. L’activitat a peu tindrà preferència sobre les bicicletes i altres mitjans similars. A les ciutats, es recomana que la pràctica esportiva es faci en espais on hi hagi poca aglomeració i, preferentment, per vies de més de 5 metres d’ample.

144. Quanta estona puc sortir? Com a màxim, el temps establert en la respectiva franja horària de sortida.

145. A quines hores puc sortir? En municipis de 5.000 o menys habitants, les persones de 14 anys o més a qualsevol hora del dia entre les 06 i les 23 h. En municipis de més de 5.000 habitants, les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament poden sortir entre les 10 i les 12 h i entre les 19 i les 20 h. La resta de persones entre 14 i 70 anys poden sortir entre les 6 i les 10 h i entre les 20 i les 23 h.

146. Com queden les franges horàries per als menors d’edat fins a 13 anys? L’horari de passeig dels menors d’edat fins a 13 anys inclosos acompanyats d’un adult respon sable ha quedat fixat entre les 12 i les 19 h, independentment del nombre de població del municipi.

147. Puc passejar o fer es port en dues franges horàries el mateix dia? No, només pots sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la teva edat. No obstant, sí que és compatible l’ús de la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, posteriorment, acompanyar menors d’edat a passejar.

148. I si no puc sortir en la franja horària que em correspon? Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d’acreditar amb justificació mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.

149. Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries
diferents, no podem sortir junts? 
Sí, podreu sortir junts a passejar com a màxim dues persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades. No ho podreu fer per a la pràctica esportiva individual, excepte si és per acompanyament de menor, gent gran o persona amb discapacitat que ho requereixi.

150. Què passa si el meu familiar necessita que l’acompanyi i no ho puc fer en
l’horari assignat? 
Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti de persones grans, menors d’edat o amb discapacitat, sempre que pugueu justificar la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’horari previst per motius de conciliació justificada (per exemple, que no més el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant durant l’horari de sortida previst).

151. Quina distància de seguretat cal mantenir? Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu i/o persona cuidadora). En la pràctic a esportiva es recomana la màxima distància possible.

152. Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut? Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic. No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars que us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.

153. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor? Sí, però és millor que facis servir les escales sempre que puguis i deixis l’ascensor per a la gent que el necessiti.

154. Puc menjar al carrer? No és recomanable menjar al carrer. Pots beure líquid durant l’activitat física.

155. Cal portar alguna documentació? Recorda portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

156. Puc sortir si no em trobo bé? No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

Restauració i hosteleria

157. Els establiments de restauració i hostaleria poden obrir al públic? En la fase 1, es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:
- Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).
- Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.
- Màxim de 10 persones juntes en una taula (o grup de taules) respectant la distància mínima de seguretat.
- En cap cas es pot consumir dins del local.

158. Els establiments de restauració i hostaleria poden vendre menjar i beguda? Sí, poden acceptar comandes que hauran de recollir els clients amb encàrrec previ o bé fer entrega a domicili. En la fase 1 es permet servir a les terrasses. En cap cas es pot consumir dins del local.

159. Les comandes es poden fer al mateix establiment? Sí. Recordeu també que es poden fer per telèfon o per internet.

160. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment
d’hostaleria?
L’establiment haurà de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. S’haurà de preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de separació.

161. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el
menjar / les begudes des del seu vehicle?
En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es poden fer mitjançant aquest servei.

162. Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda
personalment?
Sí, a la terrassa o espai habilitat. Les comandes també es podran fer via telefònica i telemàtica. En el cas de fer la comanda per ser recollida a l’establiment, caldrà que ens indiquin l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de
clients.

163. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial? El titular de l’activitat haurà de garantir que tots els treballadors disposin com a mínim de mascareta i gel hidroalcohòlic o sabó a la seva disposició per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la Covid-19.

164. I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene? L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients. També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular taules i cadires entre un client i un altre. Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. S’eliminaran productes d’autoservei com setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s’emmagatzemaran en llocs tancats fora de zones de pas de clients i treballadors. S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú. Es fomentarà el pagament amb targeta.

Altres

165. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat? D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

166. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil? Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

167. S’han accelerat els tràmits per defuncions? Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

168. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant? Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

169. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència? Sí.

170. Què es considera un servei essencial? Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

171. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la? Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

172. Quins són els grups de més risc? Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

173. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir? Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

174. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé? Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la Covid-19 i per a la manipulació d’aliments.

175. Puc beure o agafar aigua d’una font pública? Atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si és necessari fer-ne servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.

176. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili? Sí, en cas de situació de violència masclista poden sortir del seu confinament per anar a un servei d’acolliment d’emergència o bé adreçar-se a una comissaria de policia o al jutjat a denunciar-ho. També pot fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat
 

Mostra el teu compromís amb Pallars Digital.
Fes-te subscriptor per només 3€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor

Participació