1 de 10
Opinió
26/01/2023
per Pol Oliva Solé
«En un moment com l'actual, en què torna a créixer l’individualisme i l’ombra del feixisme, projectes com aquest, que busquen dinamitzar les nostres valls i arrelar-hi jovent, són una esperança de llum»
16/01/2023
per Quim Delgado Berengué
«No podem esperar més a prendre mesures en matèria d'habitatge i ho hem d'afrontar d’una manera valenta i decidida, no fos cas que ens passi com amb les energies renovables»
10/01/2023
per Lola Abelló Planas
«No tot és perfecte en la societat de l’abundància, el ritme frenètic no deixa espai per trobar-se amb un mateix i la pressió ens porta a buscar l’evasió pels mitjans que sigui»
30/12/2022
per Núria Sauquillo Guerra
«El Nadal és una de les fites del nostre calendari actual i una festivitat totalment religiosa que ha engolit, des de fa segles, la tradicional festa pagana de celebració del solstici d’hivern»
28/12/2022
per Ferran Rella Foro
«El Pirineu conforma una identitat geogràfica prou evident, però es troba lluny dels centres de decisió política que haurien d’atorgar-li tota la rellevància que es mereix i necessita»
21/12/2022
per Pol Oliva Solé
«En un moment com l’actual, en el que la participació social i política cada cop és més escassa i l’individualisme és creixent, ens calen referents com Fuster per refer aquests nexes de comunitat»
15/12/2022
per Quim Delgado Berengué
«Racionalitzar el nostre temps no és només assolir la conciliació familiar, és també aconseguir que el temps de treball o d’estudi sigui el més productiu i aprofitat possible»
06/12/2022
per Lola Abelló Planas
«Qui decideix el meu moment? La nostra generació no és igual que la de fa uns anys i no acceptem que generacions més joves ens organitzin la vida»
28/11/2022
per Núria Sauquillo Guerra
«Urgeix posar en valor una nova ruralitat, que faci des de tots els territoris menystinguts un pol de pressió perquè els plans de desenvolupament passin per una estratègia de reequilibri territorial»
23/11/2022
per Alba Alegret Escales
«Potser començaria a ser hora que les administracions locals i comarcals, en comptes d’invertir tant en turisme, comencessin a dedicar esforços a fer polítiques d’habitatge»
Pàgina 1 de 56