Dijous, 25 de juliol de 2024
Subscripció a Pallars Digital
Des del diari Pallars Digital confiem i creiem en la lliure distribució de la informació i el coneixement. Com hem fet fins ara, volem que tothom que hi estigui interessat pugui llegir els nostres continguts de manera gratuïta.

Però a la vegada som conscients que amb els ingressos publicitaris no n'hi ha prou per subsistir i que ara, més que mai, necessitem la col·laboració dels nostres lectors, els mateixos que en els nostres 11 anys de vida ens han ajudat a convertir-nos en el mitjà de comunicació de referència al Pallars. 

Què has de fer per subscriure't?


Només has d’omplir el formulari que trobaràs al botó de sota. Nosaltres farem la resta!

Formulari de subscripció

Motius per subscriure't a Pallars Digital


 Formaràs part de la comunitat de lectors del diari

 Podràs participar a les Trobades de Subscriptors

 Aconseguiràs avantatges exclusius amb sorteigs, descomptes i promocions mensuals

 Tindràs prioritat als esdeveniments organitzats pel diari

 Rebràs al teu correu un butlletí setmanal amb totes les claus de l’actualitat pallaresa

 Col·laboraràs amb un projecte compromès amb el Pallars i la seva gent

 Donaràs valor al diari i ajudaràs a convertir-lo en un mitjà viable i sostenible

 Promouràs un periodisme de proximitat, ciutadà, lliure i honest

Tot plegat, per només 36 euros anuals!

Formulari de subscripció