1 de 10
Subscripció a Pallars Digital
Des del diari Pallars Digital confiem i creiem en la lliure distribució de la informació i el coneixement. Com hem fet fins ara, volem que tothom que hi estigui interessat pugui llegir els nostres continguts de manera gratuïta.

Però a la vegada som conscients que amb els ingressos publicitaris no n'hi ha prou per subsistir i que ara, més que mai, necessitem la col·laboració dels lectors, els mateixos que en els nostres 10 anys de vida ens han ajudat a convertir-nos en el mitjà de comunicació de referència al Pallars. 

Motius per subscriure't a Pallars Digital


 Formaràs part de la comunitat de lectors del diari

 Aconseguiràs avantatges exclusius amb sorteigs, descomptes i promocions mensuals

 Tindràs prioritat als esdeveniments organitzats pel diari

 Rebràs al teu correu un butlletí setmanal amb totes les claus de l’actualitat pallaresa

 Col·laboraràs amb un projecte compromès amb el Pallars i la seva gent

 Donaràs valor al diari i ajudaràs a convertir-lo en un mitjà sostenible

 Promouràs un periodisme ciutadà, lliure, honest i de qualitat

 I ben aviat... podràs formar part de les trobades de subscriptors de Pallars Digital!

Tot plegat, per només 3 euros al mes!

Què he de fer per subscriure'm?


Només has d’omplir el formulari que trobaràs al botó de sota. Nosaltres farem la resta!

Formulari de subscripció