1 de 10
Subscripció a Pallars Digital
Des del diari Pallars Digital confiem i creiem en la lliure distribució de la informació i el coneixement. Com hem fet fins ara, volem que tothom que hi estigui interessat pugui llegir els nostres continguts de manera gratuïta.

Però a la vegada som conscients que amb els ingressos publicitaris no n'hi ha prou per subsistir i que ara, més que mai, necessitem la col·laboració dels lectors, els mateixos que en els nostres 10 anys de vida ens han ajudat a convertir-nos en el mitjà de comunicació de referència al Pallars. 

Motius per subscriure't a Pallars Digital


 Formaràs part de la comunitat de lectors del diari

 Aconseguiràs avantatges exclusius amb sorteigs, descomptes i promocions mensuals

 Rebràs al teu correu un butlletí setmanal amb totes les claus de l’actualitat pallaresa

 Col·laboraràs amb un projecte compromès amb el Pallars i la seva gent

 Donaràs valor al diari i ajudaràs a convertir-lo en un mitjà sostenible

 Promouràs un periodisme ciutadà, lliure, honest i de qualitat

 I ben aviat... podràs formar part de les trobades de subscriptors de Pallars Digital!

Tot plegat, per només 3 euros al mes!

Què he de fer per subscriure'm?


Només has d’omplir el formulari que trobaràs al botó de sota. Nosaltres farem la resta!

Formulari de subscripció