Subscripció a Pallars Digital
Des del diari Pallars Digital confiem i creiem en la lliure distribució de la informació i el coneixement. Com hem fet fins ara, volem que tothom que hi estigui interessat pugui llegir els nostres continguts de manera gratuïta. Però a la vegada som conscients que amb els ingressos publicitaris no n'hi ha prou per subsistir i que ara, més que mai, necessitem la col·laboració dels nostres lectors, els mateixos que en els nostres nou anys de vida ens han ajudat a convertir-nos en el mitjà de comunicació de referència al Pallars. 

MOTIUS PER SUBSCRIURE'S A PALLARS DIGITAL

· Col·laborar amb un projecte compromès amb el Pallars i la seva gent
· Donar valor al diari i convertir-lo en un mitjà sostenible
· Promoure un periodisme ciutadà, lliure i independent
· Aconseguir avantatges exclusius amb sorteigs, descomptes i promocions mensuals

Tot plegat, per només 3 euros al mes!

QUÈ HE DE FER PER FER-ME SUBSCRIPTOR/A?

Només has d’omplir el formulari que trobaràs al botó de sota. Nosaltres farem la resta!

Formulari de subscripció